Đối tác

Trường của chúng tôi tự hào hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín để nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho học sinh. Sự hợp tác với các đối tác  mang lại cho cơ sở của chúng tôi lại nguồn quý báu về chuyên môn và góc nhìn toàn cầu cho cơ sở của chúng tôi, góp phần vào sứ mệnh nuôi dưỡng tài năng và tiềm năng của học sinh.

Qua những mối hợp tác này, chúng tôi có cơ hội tiếp cận một kho tàng kiến thức, chương trình đào tạo và các phương pháp tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới. Học sinh và nhân viên của chúng tôi hưởng lợi từ việc trao đổi văn hóa, đào tạo chuyên sâu và các phương pháp giáo dục sáng tạo, làm phong phú thêm chương trình học và phương pháp giảng dạy của chúng tôi.