Địa chỉ: 121 Phan Tứ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Tel: (+84) 2363 958 545
Email: thanhtamspc@gmail.com | office@thanhtamschool.com