giới thiệu - sứ mệnh

giới thiệu

Dòng thánh Phaolô thành Chartres thuộc Giáo phận Đà Nẵng do các nữ tu điều hành trải dài trên 13 tỉnh, bao gồm các tỉnh miền Trung của Việt Nam.

 Trường chuyên biệt Thanh Tâm bắt nguồn từ những công việc bác ái của các nữ tu Phaolô.Chính nơi đây các giáo viên đã kinh nghiệm rất rõ sự cần thiết của các trang thiết bị phục hồi chức năng ( máy trợ thính, xe lăn, dụng cụ trợ giúp…v.v), các  trang thiết bị dạy và học cho giáo viên và trẻ khuyết tật.

Qua những lần nghiên cứu thực tế trong xã hội, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người muốn giúp đỡ học sinh khuyết tật cùng khốn, nhưng gặp vấn nạn vì thiếu nơi đáng tin cậy để gửi sự trợ giúp đến tận tay cho các em.Vì thế, chúng tôi lập trang Web này để các nhà hảo tâm có thể trực tiếp liên lạc với nhà trường khi cần đến.

sứ mệnh

Liên kết cộng đồng: nỗ lực làm cho cộng đồng hiểu và cùng tham gia vào chương trình  giáo dục đặc biệt với phương cách đơn giản , dễ hiểu, có trách nhiệm và có ý thức để cùng giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong giáo dục.