định hướng - mục tiêu

định hướng

Mở rộng việc hội nhập cho các trẻ khuyết tật trong tỉnh Quảng Nam vàThành phố Đà Nẵng nhằm giúp các em có được những công cụ và kinh nghiệm cần thiết để đạt đến một nền giáo dục tuyệt hảo.

mục tiêu

– Phục hồi, phát triển những khả năng còn lại cho trẻ.

– Giáo dục văn hóa và những kỹ năng xã hội cho trẻ.

– Phát triển kỹ năng tự phục vụ thông qua những hoạt động vật lý trị liệu và hoạt động ngoại khóa.

– Hướng nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật, giúp các em phát triển toàn diện, phát huy mọi tiềm năng, nhất là có cơ hội học và làm việc với mô hình sống độc lập.