chi tiết thông tin ngân hàng của chúng tôi

THÔNG TIN NGÂN HÀNG 

Tên ngân hàng :  NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 

Địa chỉ : 140 – 142 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chủ tài khoản : Trường Chuyên Biệt Tư Thục Thanh Tâm.

Số tài khoản VND :  0041 00018 9125

Số tài khoản USD  : 0041 37018 9127

Số tài khoản EUR :  0041 14015 8890

 

 

TẠI CHÂU ÂU :

Tên ngân hàng: BANQUE RAIFFEISEN

Code swift (BIC): CCRALULL

Số tài khoản: LU24 0099 7800 0076 9455

Chủ tài khoản: Wallenborn Laurent / Wallenborn Martine

Địa chỉ:         2, rue Thoull, L-6492 Echternach- Luxembourg

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !

trường chuyên biệt tự thục thanh tâm