CÁC DỰ ÁN - PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH

CÁC DỰ ÁN

 – Học bổng cho học sinh trường Chuyên Biệt Tư Thục Thanh Tâm.

– Học bổng mở các khóa đào tạo giáo viên vì lợi ích của thanh thiếu niên khuyết tật.

– Cung cấp dụng cụ và trang thiết bị cho các lớp học của trường.

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH

Chúng tôi tạo nhiều cơ hội để cộng đồng cùng tham gia với  trường Chuyên Biệt Tư Thục Thanh Tâm ở Đà Nẵng trong việc gây quỹ, xây dựng và bảo trì cơ sở vật chất, chương trình giáo dục và các dự án thiện nguyện khác. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ của quý vị cho các nhu cầu cần thiết hằng ngày của các thanh thiếu niên khuyết tật tại trường chúng tôi  và tại cộng đồng thông qua nhiều hình thức: quyên góp tiền mặt, hiện vật, hợp tác trong các dự án của trường và các việc làm thiện nguyện khác.

Quý vị sẽ có cơ hội cùng hợp tác với chúng tôi trong các dự án.

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO

Những đóng góp quý báu của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến những thanh thiếu niên khuyết tật đang theo học tại trường và tại cộng đồng, những vùng chúng tôi đang thực hiện chương trình giúp đỡ các thanh thiếu niên khuyết tật. Khi các em nhận những món quà của quý vị, quý vị sẽ nhận được hình của các em cùng với những lời tri ân của các em  đối với quý vị.