Những mục tiêu của chúng tôi:

  • Thức tỉnh và nuôi dưỡng khả năng tiềm ẩn của học sinh.
  • Cung cấp giáo dục về văn hóa và kỹ năng xã hội cho học sinh.
  • Khuyến khích kỹ năng tự phục vụ thông qua các hoạt động vận động và hoạt động ngoại khóa.
  • Cung cấp tư vấn nghề nghiệp và đào tạo để cho phép thanh thiếu niên khuyết tật tự mình tự lập.

 

 Phương châm của chúng tôi:

  • Lãnh đạo: yêu người – tiên phong – năng động
  • Giáo viên: hoà đồng – chăm chỉ – giàu trách nhiệm
  • Học sinh: thân thiện – tự tin – có ý thức

 

Tại Trường Chuyên Thanh Tâm, hành trình của mỗi đứa trẻ là một câu chuyện về sự dũng cảm, sự kiên nhẫn và sự chiến thắng. Chúng tôi mời bạn tham gia vào việc tạo nên những câu chuyện đẹp này.