phương thức thực hiện cụ thể

Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm sẽ đưa những dự án trường đang thực hiện lên trang web.

Sau đó, quí vị có thể xem xét yêu cầu của dự án và hỗ trợ một số tiền nào đó tuỳ theo tấm lòng hảo tâm của quý vị. Khi một dự án đạt mục tiêu tài trợ, chúng tôi sẽ chuyển những đóng góp của quý vị đến những thanh thiếu niên khuyết tật.

Quý vị sẽ nhận được hình ảnh của dự án đang được thực hiện, một lá thư cám ơn từ Hội Đồng Quản Trị của Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm, và một báo cáo trình bày  những khoản đóng góp của quý vị đã được chi tiêu như thế nào. Nếu quý vị đóng góp hơn 1,250,000  VND, quý vị cũng sẽ nhận được những lá thư cám ơn viết tay của những thanh thiếu niên khuyết tật đã nhận được sự đóng góp này.

Bạn cũng có thể đóng góp ít nhất là 1.000 VND – và cũng nhận được tấm lòng tri ân của chúng tôi  và sự phản hồi theo cách như đã nêu trên.

Vậy nếu bạn muốn tham gia giúp đỡ chúng tôi trong việc đem lại niềm hy vọng và cải thiện đời sống cho các trẻ em khuyết tật và các cộng đồng ở Việt Nam, xin vui lòng góp phần vào công cuộc chung này bằng cách gửi các tặng vật hoặc học bổng cho các dự án của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây :

 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

Nữ tu Anne Nguyễn Thị Tuyết Lan

157b đường Phan Tứ , Quận Ngũ Hành Sơn

Thành phố Đà nẵng

Tel: 84-511-3958545

annatuyetlan@gmail.com

 

Xin chân thành cảm ơn!