BẢO ĐẢM TÍNH TOÀN VẸN LIÊM CHÍNH

Chúng tôi thận trọng trong việc bảo đảm tính toàn vẹn-liêm chính cho mỗi dự án được tài trợ qua Hội dòng của mình. Để đạt mục đích này:

Mỗi dự án đều đòi hỏi các thành viên trong ban quản trị của trường chuyên biệt Thanh Tâm xét duyệt. Tiến trình chi tiêu nguồn tài trợ sử dụng kỹ thuật hiệu lực, bảo đảm và đáng tin cậy nhất.

Các trang thiết bị, dụng cụ học tập, phục hồi chức năng mua xong, sẽ được vận chuyển trực tiếp đến trường và thông báo cho hiệu trưởng khi chúng đang được đem tới. Sau đó chúng tối sẽ gửi các hình ảnh, các lá thư cám ơn của giáo viên và học sinh, cùng với bản báo cáo chi tiết về mọi phí tổn để nhà tài trợ nắm rõ cách thực hiện dự án cũng như thấu hiểu cách chúng tôi sử dụng từng đồng tiền được giúp đỡ ra sao.