Thân mến chào các em,

Nhằm giúp đỡ các em tìm việc làm, Trung Tâm Thanh Tâm chuẩn bị sẳn mẫu đơn tìm việc.

Các em có thể tham khảo và điền thêm thông tin chi tiết theo mẫu, hoặc download đầy đủ mẫu hướng dẫn ghi đơn xin việc nơi đây.

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: – Ban giám đốc Công ty …………………………………….

              – Phòng Tổ chức – Hành Chính

(ghi rõ tên Công Ty  vào chỗ có dấu chấm. )

 

Tôi tên là: ………………………………………………………………Nam/ Nữ:…………………………

(Ghi rõ họ tên và giới tính của mình vào chỗ có dấu chấm)

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………..Dân tộc:…………………………………….

Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh)

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi rõ quê quán của mình theo như trên giấy chứng minh hoặc sổ hộ khẩu)

Tôn giáo: …………………………………………………. Quốc tịch:………………………………………….

Ghi rõ mình theo tôn giáo nào, nếu không theo tôn giáo nào thì ghi “không” )

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi địa chỉ thường chú trên hộ khẩu, ghi rõ ở tổ mấy, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố nào)

Hiện ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi rõ địa chỉ nơi đang ở, ghi rõ ở tổ mấy, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố nào)

Điện thoại: …………………………………………….. Di động:………………………………………………..

CMND số:………………………. Ngày cấp:……………………. Nơi cấp:………………………………….

Dạng tật:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi theo giấy xác nhận của bệnh viện)

Mức độ khuyết tật : ……………………………………………………………………………………………………………….

Viết theo giấy xác nhận khuyết tật của UBND hoặc Hội đồng giám định y khoa)

Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………………………………

Đã học hết lớp mấy)

Trình độ chuyên môn:………………………………………………….Bằng:………………………………..

Đã học qua ngành nghề gì, bằng hoặc chứng chỉ  loại gì ( giỏi /  khá…)

Trình độ ngoại ngữ:……………………………………………………Bằng:…………………………………

Nếu chưa có bằng ngoại ngữ thì bỏ trống)

Trình độ chuyên môn khác:…………………………………………….Bằng:………………………………..

Ngoài ra, còn có những chuyên môn gì,  bằng cấp gì ghi rõ)

Tôi có thể làm được những công việc:………………………………………………………………………………………

Hãy ghi cụ thể những công việc mà mình có thể làm hoặc đảm nhận)

Nếu được tuyển dụng tôi xin cam đoan:

  1. Tuyệt đối chấp hành nội quy, quy định của Công ty.

Đọc rõ nội quy của công ty trước khi ký)

  1. Thực hiện đúng cam kết khi được tuyển dụng.

Nếu vi phạm Nội quy,Cam kết tôi xin chịu kỷ luật và bồi thường thiệt hại gây ra theo quy định của Công ty.

Đà Nẵng, ngày …….tháng……….năm…………

NGƯỜI VIẾT ĐƠN                      

ký tên