Chương trình hướng nghiệp

1- Tóm tắt chương trình hành động:

Đào tạo trong nhiều nghề nghiệp khác nhau như nấu ăn, may vá, mộc, làm vườn và thủ công.

2- Mục tiêu chương trình:

Mục tiêu của hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh khuyết tật là trang bị cho các em những kỹ năng, kiến thức và sự hỗ trợ cần thiết để tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Sản phẩm em làm

3- Những thành tựu quan trọng:

 • Cung cấp các chương trình đào tạo nghề và phát triển kỹ năng được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và khả năng cụ thể của học sinh khuyết tật, đảm bảo rằng họ đạt được những năng lực thực tế và liên quan đến công việc.
 • Dạy kỹ năng sống, như quản lý ngân sách, sử dụng các phương tiện giao thông, quản lý thời gian và tự chăm sóc, để nâng cao sự độc lập và tự chủ của học sinh.
 • Tăng cường lòng tự trọng và tự tin cho học sinh khuyết tật, giúp các em vượt qua các định kiến xã hội có thể làm trở ngại cho hoài bão nghề nghiệp của các em.
 • Hỗ trợ trong việc tìm kiếm việc làm; xây dựng hồ sơ, chuẩn bị phỏng vấn và cung cấp dịch vụ đặt việc làm để hỗ trợ chuyển từ đào tạo sang việc làm.
 • 85% đã có việc làm trực tiếp liên quan đến lĩnh vực nghề các em đã được học sau khi tốt nghiệp, trong khi những em khác đã chọn tiếp tục hành trình học nghề của mình thông qua các chương trình đào tạo và phát triển tiếp theo.
 • Tạo ra các liên kết giữa học sinh, nhà tuyển dụng và các tổ chức hỗ trợ để tạo ra cơ hội mạng lưới và các chương trình hướng dẫn tìm  việc làm.
 • Cung cấp quyền truy cập vào các nguồn lực về tâm lý và hệ thống hỗ trợ tinh thần để giải quyết những thách thức tâm lý mà học sinh khuyết tật có thể phải đối mặt trong hành trình phát triển sự nghiệp của các em.

Lớp dạy làm bánh

4- Những thách thức:

 • Sự phân biệt đối xử với người khuyết tật vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam. Thái độ tiêu cực đó có thể gây ảnh hưởng đến lòng tự trọng của học sinh khuyết tật và hạn chế cơ hội sự nghiệp của các em.
 • Ngay cả sau khi hoàn thành đào tạo nghề, học sinh khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội cho việc làm phù hợp. Sự phân biệt đối xử trong quy trình tuyển dụng và sự thiếu nhận thức từ phía nhà tuyển dụng có thể hạn chế triển vọng nghề nghiệp của các em.
 • Trường thực sự đối mặt với hạn chế tài chính, làm cho việc phân bổ nguồn lực cần thiết để đổi mới trang thiết bị trong các lớp đào tạo nghề của chúng tôi trở nên khá khó khăn.

5- Những lĩnh vực cần được phát triển:

 • Mở rộng các dịch vụ hướng nghiệp và tư vấn đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật. Cung cấp hỗ trợ cá nhân, đánh giá khả năng và hướng dẫn về các lộ trình nghề nghiệp phù hợp.
 • Hợp tác với nhà tuyển dụng để tạo thêm cơ hội việc làm cho học sinh khuyết tật. Nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tuyển dụng người khuyết tật và khuyến khích các phương thức tuyển dụng bao hàm.
 • Tìm kiếm các phương tiện hỗ trợ tài chính, bao gồm học bổng, để giảm nhẹ gánh nặng tài chính liên quan đến đào tạo nghề và các chi phí liên quan, đảm bảo rằng các rào cản kinh tế không gây trở ngại đối với việc đào tạo nghề.