Chương trình can thiệp sớm

1- Tóm tắt chương trình hành động:

Chương trình can thiệp sớm và giáo dục mầm non cho trẻ em khuyết tật cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để tối đa hóa tiềm năng phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống và khuyến khích sự hòa nhập của trẻ trong xã hội.

 

2- Mục tiêu chương trình:

Nhận diện và can thiệp sớm cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt khi họ bắt đầu học, tạo điều kiện cho sự hoà nhập của trẻ vào cộng đồng.

3- Những thành tựu chính:

 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp: cung cấp  cho trẻ ngôn ngữ trị liệu trong môi trường can thiệp sớm để cải thiện khả năng giao tiếp, bao gồm nói, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ.
 • Tăng cường khả năng giao tiếp xã hội: tạo cơ hội cho trẻ em khuyết tật tham gia vào chương trình giáo dục mầm non để tương tác với bạn bè. Điều này khuyến khích giao tiếp xã hội, giúp xây dựng tình bạn và giảm cảm giác cô độc.
 • Chuẩn bị cho giáo dục hoà nhập tốt hơn: Trang bị cho trẻ em những kỹ năng cơ bản cần thiết cho sự thành công trong việc học.
 • 90% trẻ em khuyết tật trở nên độc lập hơn trong cuộc sống hàng ngày thông qua can thiệp sớm. Các em học được những kỹ năng sống quan trọng, thói quen tự chăm sóc và kỹ năng di động giúp các em trở nên độc lập hơn.
 • Giảm sự kỳ thị và tạo ra một môi trường hoà nhập.
 • Các gia đình tích cực tham gia vào chương trình này . Chúng tôi trang bị cho họ với kiến thức, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của con cái mình.

4- Những thách thức:

 • Trong khi sự tham gia của phụ huynh là quan trọng, việc khuyến sự tham gia của phụ huynh một cách hiệu quả có thể gặp khó khăn do nhiều yếu tố như công việc, rào cản ngôn ngữ và gánh nặng tinh thần của gia đình khi chăm sóc trẻ em khuyết tật.
 • Sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết tật vẫn tồn tại trong một số cộng đồng và trong trường học, tạo nên một bóng đen u ám đè lên tinh thần lên cả trẻ em lẫn gia đình của các em. Trong một số trường hợp, phụ huynh có thể chọn trường dành cho trẻ không khuyết tật và bỏ qua nhu cầu quan trọng về can thiệp sớm. Khi họ cuối cùng quyết định đưa con cái của họ vào trường của chúng tôi quá trễ, thì thường đáng tiếc thay thời điểm quý báu cho can thiệp sớm cho trẻ đã mất đi.
 • Chuyển từ chương trình can thiệp sớm sang mầm non và sau đó là trường tiểu học có thể là một thách thức đối với trẻ em khuyết tật. Sự thay đổi trong môi trường và hệ thống hỗ trợ có thể làm gián đoạn tiến trình thích nghi của trẻ.

 

5- Những lĩnh vực cần được phát triển:

 • Đào tạo và Hỗ trợ Phụ huynh: Mở rộng cơ hội cho các khóa đào tạo và nhóm hỗ trợ phụ huynh có thể giúp phụ huynh hiểu rõ nhu cầu của con cái của họ và giúp họ đề xuất dịch vụ phù hợp.
 • Đối tác Cộng đồng: Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ y tế, tổ chức cộng đồng và cơ quan địa phương có thể nâng cao mạng lưới hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và gia đình của họ.
 • Tổ chức các chiến dịch tăng cường nhận thức và giáo dục để thông báo với công chúng về các khuyết tật khác nhau, thách thức của chúng, và tầm quan trọng của sự hòa nhập. Điều này có thể giúp giảm những định kiến và nhận thức sai lầm.
 • Khuyến khích sự hợp tác giữa các bên liên quan chính, bao gồm các chuyên gia can thiệp sớm, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, các nhà trị liệu, phụ huynh và trẻ em Giao tiếp và phối hợp đều đặn là điều rất quan trọng.