Các cách để đóng góp

1- Đóng góp bằng tiền mặt:

Sự đóng góp hào sảng của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của học sinh của chúng tôi. Sự đóng góp tiền mặt sẽ được sử dụng để mua các tài liệu giáo dục cần thiết, cải thiện cơ sở vật chất và cung cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

2- Quyên góp:

Chúng tôi cũng hoan nghênh các quyên góp về tài liệu giáo dục, máy tính, sách và các tài nguyên khác có thể làm cho trải nghiệm học tập của học sinh của chúng tôi trở nên tốt hơn.

Nếu bạn có các đồ vật mà bạn tin rằng có giá trị thiết thực cho trường của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm chi tiết.