Xin cùng tham gia

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc ủng hộ trường chuyên biệt Thanh Tâm, một cơ sở cam kết cung cấp giáo dục đạt chất lượng và là nơi chăm sóc cho trẻ em khuyết tật tại Việt Nam. Đóng góp của bạn có thể tạo ra một tác động đầy ý nghĩa đối với cuộc sống của những học sinh giàu nỗ lực này. Bạn có rất nhiều cách để tạo ảnh hưởng tốt cho công việc của chúng tôi.