Về chúng tôi

Dòng St. Paul de Chartres, với nguồn gốc vào thế kỷ 17 tại Pháp, có một lịch sử phong phú của sự tận tụy phục vụ những người nguy khốn. Vào năm 1860, các nữ tu Dòng St. Paul de Chartres đến Việt Nam, nơi các nữ tu ban đầu tập trung vào việc quản lý các trường học, trại mồ côi và bệnh viện và từ đó đã tiếp tục công việc không mệt mỏi trong việc giúp đỡ người nghèo và người khuyết tật. Khi số lượng các nữ tu khoảng 1000 người, Nhà Dòng đã trải qua sự phát triển và biến đổi, sau đó chia thành bốn Tỉnh Dòng: Hà Nội, Sài Gòn, Mỹ Tho và Đà Nẵng.

Thanh Tam School

Ngày nay, trong giáo phận Đà Nẵng, chúng tôi, các nữ tu Dòng St. Paul de Chartres, đã mở rộng sứ vụ bác ái của mình ra 13 tỉnh thuộc vùng bắc và trung của Việt Nam. Thông qua một loạt các chương trình đa dạng, chúng tôi tích cực tham gia vào các chương trình về giáo dục, dinh dưỡng, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe. Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm là một phần quan trọng trong sứ mệnh và công việc hằng ngày của chúng tôi.