Giá trị của trường

1- Sứ mệnh của chúng tôi:

Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập sôi động, đa dạng, tương tác và kích thích giúp học sinh phát triển tất cả các khả năng của các em, để các em có thể sống một cuộc sống độc lập và hòa nhập trong cộng đồng.

Dịch vụ của chúng tôi được dành cho cá nhân và cộng đồng có nhu cầu, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo và tín ngưỡng.

2- Giá trị cốt lõi của chúng tôi:

Sống với lòng cao thượng, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm

3- Tầm nhìn của chúng tôi:

Tầm nhìn của chúng tôi là biến việc giảng dạy hòa nhập trở thành một giá trị cốt lõi thay vì chỉ là một thực hành, đảm bảo rằng mỗi học sinh, không phân biệt hoàn cảnh hay năng lực của họ, đều có thể phát triển đầy đủ tiềm năng của mình. Chúng tôi hướng đến việc tạo điều kiện cho sự hợp tác và đối tác với các tổ chức và giáo viên tham gia thúc đẩy giáo dục hòa nhập.

4- Những mục tiêu của chúng tôi:

  • Thức tỉnh và nuôi dưỡng khả năng tiềm ẩn của học sinh.
  • Cung cấp giáo dục về văn hóa và kỹ năng xã hội cho học sinh.
  • Khuyến khích kỹ năng tự phục vụ thông qua các hoạt động vận động và hoạt động ngoại khóa.
  • Cung cấp tư vấn nghề nghiệp và đào tạo để cho phép thanh thiếu niên khuyết tật tự mình tự lập.

5- Phương châm của chúng tôi:

  • Lãnh đạo: yêu người – tiên phong – năng động
  • Giáo viên: hoà đồng – chăm chỉ – giàu trách nhiệm
  • Học sinh: thân thiện – tự tin – có ý thức

Tại Trường Chuyên Thanh Tâm, hành trình của mỗi đứa trẻ là một câu chuyện về sự dũng cảm, sự kiên nhẫn và sự chiến thắng. Chúng tôi mời bạn tham gia vào việc tạo nên những câu chuyện đẹp này.