Những điều chúng tôi tôn trọng:

1- Sứ mệnh:

Chúng tôi cung cấp môi trường học tập năng động, đa dạng, tương tác và kích thích tối đa giúp học sinh phát triển mọi khả năng khác biệt của mình, để có thể sống tự lập và hòa nhập cộng đồng. Dịch vụ của chúng tôi dành cho mọi cá nhân và cộng đồng có nhu cầu, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo và tín ngưỡng.

2- Giá trị cốt lõi:

Sống đẹp – Sống khôn ngoan – Sống can đảm

3- Tầm nhìn:

Xây dựng một môi trường can thiệp sớm – phục hồi chức năng – giáo dục – hướng nghiệp uy tín cho trẻ em và thanh thiếu niên có những khả năng khác biệt, và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho giáo viên hòa nhập.

4- Những mục tiêu:

+ Thức tỉnh và nuôi dưỡng khả năng tiềm ẩn của học sinh.

+ Cung cấp giáo dục về văn hóa và kỹ năng xã hội cho học sinh.

+ Khuyến khích kỹ năng tự phục vụ thông qua các hoạt động vận động và ngoại khóa.

+ Cung cấp tư vấn nghề nghiệp và đào tạo để giúp thanh thiếu niên khuyết tật tự lập.

5- Phương châm:

*Lãnh đạo: Yêu thương – Tiên phong – Hành động

*Giáo viên: Dễ gần – Siêng năng – Trách nhiệm

*Học sinh: Dễ thương – Tự tin – Cố gắng

Tại Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm, hành trình của mỗi đứa trẻ là một câu chuyện về lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và sự vượt lên chính mình. Chúng tôi mời bạn tham gia vào việc tạo nên những câu chuyện đẹp và đầy tính nhân văn này.